Αδίδακτο Β΄ Λυκείου. Εξέταση και βαθμολόγηση

Εξέταση και βαθμολόγηση
Αδίδακτο Κείμενο Αρχαίων Ελληνικών Β΄ Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με το Π.Δ. 8/2017 (ΦΕΚ Α΄, αρ. 13, 10.2.2017) η εξέταση του αδίδακτου κειμένου στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξη Εσπερινού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α
Κείμενο
Ερωτήσεις

Βαθμολογία

1
10-12 στίχοι
με σύντομο κείμενο 3-4 στίχων, εισαγωγικού -επεξηγηματικού για τον μαθητή-χαρακτήρα.

40
2

Ερώτηση Γραμματικής (Δυνατότητα υποερωτήσεων α + β)
20
(ή 10 + 10)
3

Ερώτηση Συντακτικού
(Δυνατότητα υποερωτήσεων α + β)
20
(ή 10 + 10)
4

Ερώτηση Κατανόησης *
20
Σύνολο
                                                                              100

*Αν δεν δοθεί ερώτηση κατανόησης, τότε οι 2 και 3 ερωτήσεις βαθμολογούνται με 30 έκαστη.

Σημείωση: Το αδίδακτο τίθεται μαζί με το διδαγμένο. Οπότε κατά την εξαγωγή του συνολικού βαθμού θα διαιρεθεί διά του 2, για να βαθμολογηθεί με 50 μονάδες, όσες είναι και οι μονάδες του διδαγμένου.
Γραμματική ΑΕ Αχ. Τζάρτζανου


Γραμματική ΑΕ Μιχ. Χ. Οικονόμου


Γραμματική Τέχνη, Διονύσιος ο Θραξ


Λεξικό Ανωμάλων Ρημάτων και Ονομάτων ΑΕ, Γ. Ζηκίδης


Λεξικό Ανωμάλων Ρημάτων ΑΕ Ν. Ασωτίτη - Β. Αναγνωστοπούλου


Συντακτικό ΑΕ Α. Β. Μουμτζάκη


Συντακτικό ΑΕ Αχ. Τζάρτζανου