Αδίδακτα Κείμενα. Από πού αντλούνται

Βιβλία για το αδίδακτο κείμενο

Τα αδίδακτα κείμενα προέρχονται και τίθενται στις εξετάσεις από τις ακόλουθες εκδόσεις:

1. Αισχίνης, Λόγοι, έκδ. Loeb Nr. 106 (The Loeb Classical Library).
2. Αττικοί Ρήτορες (Αντιφών, Ανδοκίδης), έκδ. Loeb Nr. 308 (The Loeb Classical Library)
3. Δημοσθένης, Λόγοι, Demosthenis Orationes, τ. 1-3, Παπαδήμας, Αθήνα, 1977-1978, (έκδ. Lipsiae).
4. Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Thucydidis Historiae, τ. 1-2, Παπαδήμας, Αθήνα, 1989, (έκδ. Lipsiae).
5. Ισαίος, Λόγοι, έκδ. Loeb Nr. 202 (The Loeb Classical Library)
6. Ισοκράτης, Isocratis Orationes, τ. 1-2, Papadimas, Athens, 1976 (έκδ. Lipsiae).
7. Λυσίας, Λόγοι, Lysiae orationes, τ. 1, Papadimas, Athens, 1976 (έκδ. Lipsiae).
8. Ξενοφών, Ελληνικά, τ. Α΄-Β΄, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1954.
9. Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, τ. Α΄-Β΄, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1957-1958.
10. Ξενοφών, Opera omnia, Oxonii E. Typographeo Clarendoniano, 1900-1920, (Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis).
11. Πλάτων, Διάλογοι, Platonis dialogi, τ. 1-6, Παπαδήμας, Αθήνα, 1977.


Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος. Η υπόθεση του λόγου

Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος. Η υπόθεση του λόγου

Το 337 π.Χ., λίγο μετά τη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.), ο Κτησιφών, πολιτικός φίλος του Δημοσθένη, πρότεινε να στεφανωθεί ο ρήτορας στο θέατρο του Διονύσου κατά τα Μεγάλα Διονύσια με χρυσό στεφάνι «αρετής συμπάσης ένεκα και ευνοίας της προς την πόλιν».

Αισχίνης, Περί της Παραπρεσβείας

Αισχίνης, Περί της Παραπρεσβείας. Η υπόθεση του λόγου

Το 346 π.Χ., μετά τα Ολυνθιακά (κατάληψη και καταστροφή της Ολύνθου το 348 π.Χ.), οι Αθηναίοι έστειλαν στη Μακεδονία μία δεκαμελή πρεσβεία για τη σύναψη ειρήνης με τον Φίλιππο. Ο Φιλοκράτης, ο Κτησιφών, ο Δημοσθένης και ο Αισχίνης ήταν ανάμεσα στα μέλη αυτής της πρεσβείας. Η ειρήνη, που υπογράφηκε μεταξύ Μακεδονίας και Αθήνας με τους συμμάχους της, ονομάστηκε Φιλοκράτειος Ειρήνη (346 π.Χ.).

Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου

Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου. Η υπόθεση του λόγου

Ο Τίμαρχος ανήκε στην πολιτική παράταξη του Δημοσθένη και μετά την υπογραφή της «Φιλοκρατείου Ειρήνης» (346 π.Χ.) κατηγόρησε τον Αισχίνη για παραπρεσβεία, δηλαδή, όταν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη με τον Φίλιππο, έβλαψε με τις ενέργειες την πόλη του. (Δες και τον ομώνυμο λόγο του Αισχίνη).

Ανδοκίδης, Κατά Αλκιβιάδου

Ανδοκίδης, Κατά Αλκιβιάδου. Η υπόθεση του λόγου


Ο Ανδοκίδης κατάγονταν από ιερατικό γένος. Είχε αριστοκρατικές πεποιθήσεις και συνδέθηκε με τον Αλκιβιάδη. Το 415 π.Χ. θεωρήθηκε ότι είχε ανάμειξη στο σκάνδαλο των Ερμοκοπιδών. Γι’ αυτό φυλακίστηκε ο ίδιος, ο πατέρας του και μερικοί συγγενείς του.