Βιβλία Ιωάννη Κούζα1. Κούζας Ιωάννης, Ελληνική Μειονότητα, Τσάμηδες και ελληνοαλβανικές σχέσεις (1990-2010), Λύχνος, Αθήνα, 2013
2. Κούζας Ιωάννης, Το συνδικαλιστικό κίνημα των καθηγητών στο Βόρειο Έβρο, η Β΄ ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ (1981-2008), Λύχνος, Αθήνα, 2008


  
3. Κούζας Ιωάννης, Ο Ελληνισμός του Νοτιοανατολικού Πόντου κατά την περίοδο 1918-1923 και η γεωπολιτική σχέση του με την Ελλάδα και τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, [χ.ο.], Κομοτηνή, 2007


4. Κούζας Ιωάννης, Εκθέσεων Λόγος, έκδ. Κωστόγιαννος, Χαλκίδα, 2006
5. Κούζας Ιωάννης (συλλογικό), Άγνωστες πτυχές της επανάστασης του 1821, Περισκόπιο, Αθήνα, 2010

6. Η σύνδεση του χθες με το σήμερα, (μέσω της Ελένης του Ευριπίδη), έκδ. Εμμανουηλίδου, Ορεστιάδα, 2007. Υπεύθυνος της έκδοσης


     
7. Ποιήματα μαθητών της Α΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας, έκδ. Εμμανουηλίδου, Ορεστιάδα, 2004. Συμμετοχή στην επιμέλεια και την έκδοση


8. Σταυρίδης Γρηγόρης, Έπος Σκενδέρμπεης, Εκδόσεις Χωρίς Σύνορα, Mülheim a.d.R., 2014. Φιλολογική επιμέλεια Κούζας Ιωάννης.


9. Στύλος Νίκος, Ο πρεβεζάνος Αμπεντίν πασάς Ντίνος. Τα ελληνικά του ποιήματα και οι Ντιναίοι, Εκδόσεις Χωρίς Σύνορα, Mülheim a.d.R., 2014. Φιλολογική επιμέλεια Κούζας Ιωάννης.


10. Στύλος Νίκος, Αχιλλέας, ο μεγάλος άγνωστος θεός, Εκδόσεις Χωρίς Σύνορα, Mülheim a.d.R., 2014. Φιλολογική επιμέλεια Κούζας Ιωάννης.Κούζας Ιωάννης, «Η ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ορεστιάδα», Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας «Ορεστιάδα: Διαδρομές στο Χρόνο», σσ. 263-280, ΔΠΘ, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Ορεστιάδα, 2015.


http://www.geo.duth.gr/news.txt/2016-12-09-a/Πρακτικά%201ου%20Συνεδρίου%20Ορεστιάδας.pdf
 


Κούζας Ιωάννης, «Το Ορμένιο ως τόπος σύγκρουσης χριστιανικών δυνάμεων και μωαμεθανών. Η μάχη του Τζερνομιάνου (1371)»,  Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας «Ορεστιάδα: Διαδρομές στο Χρόνο», σσ. 17-27, ΔΠΘ, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Ορεστιάδα, 2015.