Η κλασική παιδεία οξύνει το πνεύμα


 
 
Θυμάται ακόμη δύο αετούς που είχε δει στον ουρανό κατά την πρώτη του επίσκεψη στους Δελφούς, «μια πραγματική μαγική αρχαιολογική τοποθεσία».

Η διαχρονικότητα του αρχαίου ελληνικού θεατρικού λόγου

Σήμερα, όταν γίνεται λόγος για μια θεατρική παράσταση, συνήθως ο κόσμος αποφαίνεται πως πάει να παρακολουθήσει ένα έργο που παίζεται στο τάδε θέατρο.

Ο κίνδυνος συρρίκνωσης της ελληνικής γλώσσας...


Γλωσσομιγάδες Έλληνες ή ελληνόγλωσσοι Έλληνες;