Η κλασική παιδεία οξύνει το πνεύμα


 
 
Θυμάται ακόμη δύο αετούς που είχε δει στον ουρανό κατά την πρώτη του επίσκεψη στους Δελφούς, «μια πραγματική μαγική αρχαιολογική τοποθεσία».

Η διαχρονικότητα του αρχαίου ελληνικού θεατρικού λόγου

Σήμερα, όταν γίνεται λόγος για μια θεατρική παράσταση, συνήθως ο κόσμος αποφαίνεται πως πάει να παρακολουθήσει ένα έργο που παίζεται στο τάδε θέατρο.

Κατάργηση Αρχαίων Ελληνικών, Α. Λιάκος

Πώς να διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά

Ο Διάλογος για την Παιδεία δεν υπεισήλθε στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.
Η προσωπική μου άποψη, που θα εισηγούμουν, είναι η αναζήτηση μιας ολιστικής αντιμετώπισης:

Κατάργηση Αρχαίων Ελληνικών, κείμενο 56 πανεπιστημιακών


Μέσω της Νέας Ελληνικής ανοίγονται ορίζοντες, Α. Σακελλαρίου

Μέσω της Νέας Ελληνικής ανοίγονται ορίζοντες

Γράφει η: Αγγελική Σακελλαρίου*

Ο στόχος μας είναι κοινός με όσους υποστηρίζουν τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο: η καλύτερη γλωσσική παιδεία των παιδιών μας. Όμως, οι έρευνες αποδεικνύουν πως η διδασκαλία της Αρχαίας από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο δεν προάγει τη γλωσσική παιδεία (βλ. πανελλήνια έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 2003-2006 σε μεγάλο δείγμα εκπαιδευτικών και μαθητών, σύμφωνα με την οποία η γλώσσα των γυμνασιόπαιδων είναι φτωχή σε λόγια στοιχεία, παρά τη διδασκαλία της Α.Ε. από το πρωτότυπο).

Ο Γκαίτε και οι Έλληνες, Μάριος Πλωρίτης


Ο διάλογος για τα Αρχαία Ελληνικά, Δ. Κουτσού


Ο Πλάτων

Πλάτωνας, ο Αθηναίος (427- 348 π.Χ.)

  • Ο Πλάτωνας προσπαθεί να συγκεράσει τις δύο αντίθετες θεωρίες του Ηράκλειτου και του Παρμενίδη.

Κίνηση διαρκής, κατά τον Ηράκλειτο και Ον ακίνητο και αμετάβλητο, κατά τον Παρμενίδη.

  • Διακρίνει τον κόσμο σε δύο επίπεδα:

1. Ο κόσμος, ως το σύνολο των αισθητών πραγμάτων, διακρίνεται από αδιάλειπτες μεταβολές.

2. Ο κόσμος των ιδεών χαρακτηρίζεται από τη μονιμότητα της ύπαρξής τους.

Οι μαθητές Γυμνασίου πρέπει οπωσδήποτε να διδαχθούν Αρχαία Ελληνικά, Ε. Καραμαλέγκου

Οι μαθητές Γυμνασίου πρέπει οπωσδήποτε να διδαχθούν Αρχαία Ελληνικά

Γράφει η: Ελένη Καραμαλέγκου*

Είναι μεν αναγκαία η ενίσχυση της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής στο Γυμνάσιο, ωστόσο αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο. Η διδασκαλία των δύο μορφών της γλώσσας μας μπορεί και πρέπει να γίνεται συμπληρωματικά, σε απόλυτη αρμονία. Η μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο για την εκμάθηση της Νέας, αλλά αντίθετα λειτουργεί επικουρικά και συμβάλλει αποφασιστικά στην πληρέστερη κατανόηση της διαχρονικής διάστασης της Νέας (ιστορική ορθογραφία των λέξεων, ετυμολογία, εμπλουτισμός λεξιλογίου).

Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι

ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

1. Το ζήτημα της αρχής (της δημιουργίας) του κόσμου

Το ζήτημα αυτό εξετάζει ο κλάδος της φιλοσοφίας, που λέγεται Οντολογία (το ον, του όντος + λέγω).
Οι φιλόσοφοι αυτοί που ασχολήθηκαν με τη δημιουργία του κόσμου, που μας περιβάλλει, έζησαν πριν από τον Σωκράτη. Γι’ αυτό ονομάζονται Προσωκρατικοί.
Κατάγονται από την Ιωνία και γι’ αυτό ονομάζονται και Ίωνες φιλόσοφοι.

Οι σύγχρονες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα...


Οι τραγωδίες σε περίληψη


Οικονομικά μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα


Όχι στην κατάργηση διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών, Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων

«Όχι στην κατάργηση διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών»

Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων

Τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, του αρχαιότερου φιλολογικού σωματείου της χώρας, με κατάπληξη και αγανάκτηση αναγνώσαμε την ανακοίνωση των 56 Πανεπιστημιακών που προτείνουν την κατάργηση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο.

Όχι στην κατάργηση διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών. Μέλη του ΕΚΠΑ

«Όχι στην κατάργηση διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών»

Φιλόλογοι του ΕΚΠΑ (Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

Με κατάπληξη πληροφορηθήκαμε την πρόταση, που υπογράφεται από 56 πανεπιστημιακούς δασκάλους, σχετικά με την κατάργηση της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο. Η έκπληξή μας έγινε μεγαλύτερη από το γεγονός ότι το εν λόγω κείμενο υπογράφεται από συναδέλφους, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δεν έχει σχέση με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ή με την αρχαιογνωσία εν γένει, ενώ αρκετοί από αυτούς υπηρετούν σε πανεπιστημιακά τμήματα άσχετα με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενικότερα.

Περί Ελλήνων, άποψη του Friedrich Wilhelm Nietzsche


Ποιος σκότωσε ... τον ελληνικό πολιτισμό. Συνέντευξη του ελληνιστή Β. Ντ. Χάνσον


Πόσο αγαπάμε εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες τα αρχαία ελληνικά; Ανδρέας Καραμάνος

Πόσο αγαπάμε εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες τα αρχαία ελληνικά;

H Romilly κι’ εμείς

Γράφει ο: Ανδρέας Καραμάνος *

Το τεράστιο και πολυσχιδές έργο της μεγάλης ελληνίστριας, που έφυγε από κοντά μας τον περασμένο Δεκέμβριο, έχει τύχει της δέουσας αναγνώρισης σε όλο τον κόσμο και στην χώρα μας. Ειδικά στην Ελλάδα, ελάχιστες ξένες προσωπικότητες έχουν λάβει τιμής ένεκεν την ελληνική υπηκοότητα, έχουν παρασημοφορηθεί με ανώτερες διακρίσεις και έχουν αναγορευθεί Ξένοι Εταίροι της Ακαδημίας Αθηνών. Πιστεύω  ότι ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις διακρίσεις αυτές κατέχει η ονοματοδοσία προς τιμή της τής μεγάλης αίθουσας τελετών στο νέο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, μετά από πρωτοβουλία της τότε Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μ. Γιαννάκου, τον Μάϊο του 2007.

Πού διδάσκονται διεθνώς τα Αρχαία Ελληνικά

Σε ποια σχολεία διεθνώς διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά
Απάντηση του Υπουργού Παιδείας Αρ. Μπαλτά σε σχετική επερώτηση

Α. Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών πραγματοποιείται στα Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού, τα οποία εποπτεύονται από το ελληνικό κράτος και τα οποία λειτουργούν με «εμφυτευμένα» τα ισχύοντα της ημεδαπής. Οι εκπαιδευτικές μονάδες, που λειτουργούν με αυτή τη μορφή οργάνωσης, όπως κατανέμονται στα κατά τόπους Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης (ΣΓΕ) είναι οι εξής:

Πώς να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά, Εμμανουήλ Κριαράς

Πώς να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά

Το ζήτημα της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο γυμνάσιο (όχι της αρχαίας γραμματείας από μεταφράσεις που διδάσκεται σήμερα) ήρθε και τελευταία σε ευρύτερη συζήτηση. Δυστυχώς, πολλοί από όσους μίλησαν περιορίστηκαν σε γενικές σκέψεις για την ωφέλεια που αποκομίζομε όσοι ξέρομε και την αρχαία γλώσσα. Λίγοι ασχολήθηκαν για τη διδασκαλία μαθήματος αρχαίας ελληνικής στο γυμνάσιο.