Αλλαγές στη Γραμματική ΝE του Σ - Α Χατζησαββίδη

Αλλαγές στη Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Σ - Α Χατζησαββίδη

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο βιβλίο της Γραμματικής συνοψίζονται:
·                     στο τελικό ν,
·                     σε ορισμένα σημεία στίξης, ιδιαίτερα το κόμμα,
·                     στην προσθήκη ορισμένων λόγιων κλίσεων, όπως των επιθέτων κ.ά.,
·                     στην ένταξη μερικών λόγιων κλιτικών τύπων και λόγιων εκφράσεων στις δόκιμες χρήσεις.

Γραμματική ΝΕ Μ. Τριανταφυλλίδη


Γραμματική ΝΕ Σ. Χατζησαββίδη


Η δομή της έκθεσης

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΔΟΜΗ) ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
1. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

 Στόχος:
  • Να κατατοπίσουμε τον αναγνώστη για το τι θα ακολουθήσει.
  • Να διεγείρουμε το ενδιαφέρον του και να προσελκύσουμε την προσοχή του.

Θέματα έκθεσης ανά θεματικές ενότητες


Θέματα έκθεσης από την Έκφραση - Έκθεση της Α΄ ΓΕΛ


Από τη διδασκαλία του βιβλίου Έκθεση - Έκφραση της Α΄ Λυκείου[1] προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα έκθεσης:

Θέματα έκθεσης από την Έκθεση - Έκφραση Β΄ ΓΕΛ


Από τη διδασκαλία του βιβλίου Έκθεση - Έκφραση της Β΄ Λυκείου[1] προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα έκθεσης:

Περίληψη παραγράφου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Η περίληψη είναι το αποτέλεσμα μιας συγγραφικής δραστηριότητας, κατά την οποία ο μαθητής αναδομεί ένα αρχικό κείμενο. Όμως, δε συγγράφει νέο περιεχόμενο. Τα στοιχεία από το περιεχόμενο του αρχικού κειμένου δεν τα παραθέτει αυτούσια, αλλά ορισμένα τα παραλείπει, άλλα τα επιλέγει και τα μετατρέπει, έτσι ώστε το κείμενο που προκύπτει να μην υστερεί σε σύγκριση με το πρώτο, αλλά να είναι λειτουργικό και να εξασφαλίζεται η πληροφοριακή ισοτιμία (Σφυρόερα, 1998, σελ. 136).

Συντακτικό ΝΕ Α', Β΄, Γ΄, Γυμνασίου


Το τελικό ν σύμφωνα με τη Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη

Το τελικό ν σύμφωνα με τη Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη
Οι λέξεις:
1. Το άρθρο τον, την
2. Το αριθμητικό και αόριστο άρθρο έναν
3. Η προσωπική αντωνυμία γ΄ προσώπου αυτήν, την
4. Τα άκλιτα δεν, μην

Το τελικό ν σύμφωνα με τη Γραμματική του Σ. Χατζησσαβίδη

Το τελικό ν σύμφωνα με τη Γραμματική του Σ. Χατζησαββίδη - Α. Χατζησαββίδου
Ι. Οι λέξεις:
1. Το οριστικό άρθρο θηλυκού γένους την, στην
2. Η προσωπική αντωνυμία γ΄ προσώπου αυτήν, την
3. Τα αρνητικά επιρρήματα δεν, μην