Κατάργηση Αρχαίων Ελληνικών, Α. Λιάκος

Πώς να διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά

Ο Διάλογος για την Παιδεία δεν υπεισήλθε στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.
Η προσωπική μου άποψη, που θα εισηγούμουν, είναι η αναζήτηση μιας ολιστικής αντιμετώπισης:
Μια καλή εισαγωγή στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό που θα περιλαμβάνει από κοινού την ιστορική του διαμόρφωση, τις πολιτειακές του μορφές -με έμφαση τη δημοκρατία και την έννοια του πολίτη- τη φιλοσοφία, την ποίηση, με έμφαση τα Ομηρικά έπη και την τραγωδία, την τέχνη, καθώς επίσης τις σχέσεις του Νεώτερου με τον Αρχαίο κόσμο.
Αυτά στο τετραετές Γυμνάσιο, όπου τα παιδιά να μπορούν να διαβάσουν ολοκληρωμένα έργα από μετάφραση, με συνεργασία φιλολόγων, ιστορικών, αποφοίτων φιλοσοφίας.
Όλα τα παιδιά να έχουν διαβάσει τουλάχιστο Ιλιάδα ή Οδύσσεια, Αντιγόνη, την Ποιητική του Αριστοτέλη, έναν Πλατωνικό Διάλογο.
Τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, δηλαδή αρχαίο κείμενο, ετυμολογία, γραμματική και συντακτικό να διδάσκονται συστηματικά, και με πολύ περισσότερες ώρες στη σφαίρα των ανθρωπιστικών επιστημών στο διετές Λύκειο.
Εκεί θα εξαρτάται από τους προσανατολισμούς των μαθητών η επιλογή και η παρακολούθησή τους.

01-06-2016

Α. Λιάκος
Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία