Οι μαθητές Γυμνασίου πρέπει οπωσδήποτε να διδαχθούν Αρχαία Ελληνικά, Ε. Καραμαλέγκου

Οι μαθητές Γυμνασίου πρέπει οπωσδήποτε να διδαχθούν Αρχαία Ελληνικά

Γράφει η: Ελένη Καραμαλέγκου*

Είναι μεν αναγκαία η ενίσχυση της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής στο Γυμνάσιο, ωστόσο αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο. Η διδασκαλία των δύο μορφών της γλώσσας μας μπορεί και πρέπει να γίνεται συμπληρωματικά, σε απόλυτη αρμονία. Η μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο για την εκμάθηση της Νέας, αλλά αντίθετα λειτουργεί επικουρικά και συμβάλλει αποφασιστικά στην πληρέστερη κατανόηση της διαχρονικής διάστασης της Νέας (ιστορική ορθογραφία των λέξεων, ετυμολογία, εμπλουτισμός λεξιλογίου).


Οι μαθητές Γυμνασίου πρέπει οπωσδήποτε να έχουν διδαχθεί και τις παλαιότερες μορφές της μητρικής τους γλώσσας, ώστε να μην αποκόπτονται από τη γλωσσική τους παράδοση. Πρόσβαση σε αυτήν δικαιούνται να έχουν και τα μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα που για οικονομικούς λόγους θα υποχρεωθούν να σταματήσουν το σχολείο στη Γ΄ Γυμνασίου. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και η αρχαία ελληνική γλώσσα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της πολιτισμικής μας ταυτότητας ως έθνους. Θα ήταν τουλάχιστον λυπηρό να εξοβελίσουμε από την εκπαίδευση των παιδιών την αρχαία ελληνική γλώσσα, τη στιγμή μάλιστα που πολλές χώρες της Ευρώπης αναζητούν τρόπους να εντάξουν ή να ενισχύσουν τη διδασκαλία της στο εκπαιδευτικό τους σύστημα, θεωρώντας ορθά την αρχαία ελληνική μαζί με τη λατινική ως βασικούς πυλώνες του κοινού μας ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Επίσης, η γνώση της αρχαίας ελληνικής σε ικανοποιητικό βαθμό αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την άμεση πρόσβαση στις πηγές πολλών άλλων επιστημών.

Συνοψίζοντας, κρίνω αναγκαία τη διατήρηση της διδασκαλίας των Αρχαίων στο πρόγραμμα του Γυμνασίου. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να εργαστούμε σοβαρά και συντονισμένα για την αναμόρφωση του μαθήματος και τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας του, ώστε να καταστεί περισσότερο ελκυστικό για τους μαθητές. Η εκπαιδευτική πολιτική είναι ζήτημα υψίστης σημασίας και ο σχεδιασμός της πρέπει να γίνεται προσεκτικά και υπεύθυνα, χωρίς να επηρεάζεται από ιδεοληψίες ή/και στυγνά οικονομικά κριτήρια.

* Η Ελένη Καραμαλέγκου είναι κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

Η Καθημερινή, 07-06-2016